Першопочатково Центр працював як навчальна інституція для місцевого самоврядування,  провівши понад 1 000 сертифікованих дводенних семінарів для працівників виконавчих органів місцевих рад.  З 2005 року ЗУРНЦ займається також конференц-сервісом та організацією і проведенням навчань для широкого кола учасників з основних тем менеджменту.

Семінари, що проводяться в Центрі за різними тематиками,  в основному, мають дводенний формат. Такі часові рамки дають змогу оптимально вивчати і поширювати досвід учасників навчань, проводити групові дискусії, досліджувати ситуаційні вправи, використовувати різноманітні групові та індивідуальні методики навчання й пошуку найефективніших управлінських рішень, а також надавати індивідуальні консультації з вирішення конкретних проблем за тематикою семінару. 

 

Навчальна пропозиція ЗУРНЦ для комерційних організацій включає такі неодноразово апробовані тренінги:

ТРЕНІНГ ПОБУДОВИ КОМАНДИ 

Команда vs робоча група. Таємниці “ефекту команди”. Формування ефективної команди: процес та дії. Стадії розвитку команди: групова динаміка. Основні типи  розподілу функцій в команді. Визначення ролей в команді. Діагностика життєздатності  та рольового розподілу у команді. Корпоративна культура і командні цінності. Оцінка ефективності роботи команди. Недоліки команди. Технологія створення команди: діагностичний етап створення команди, тренінговий етап створення команди, етап психологічного супроводу команди. 

 

ТРЕНІНГ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Проблема прийняття рішень. Які цілі мають значення. Час на пошуки рішень. Помилки у процесі прийняття рішень. Мислення та процес прийняття рішень. Кроки до правильного рішення. Техніки прийняття рішень – допомога у виборі рішення. Аналіз практичної цінності. “Дерево рішень”, контрольні таблиці, “система нокаута”, “Буриданів віслюк”, сценарій “найгіршого випадку”, техніки уяви, синектика, метод де Боно. Процедури та етапи  прийняття колективного рішення: визначення та аналіз проблем, генерування та оцінювання можливих альтернатив, прийняття та здійснення рішень.

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ   

Аксіоми комунікації. Оцінка комунікативних можливостей. Модель комунікації: основні елементи. Бар’єри у спілкуванні. Вербальні  та невербальні інструменти у  спілкуванні. Навички та прийоми слухання: нерефлексивний рівень, рефлексивний рівень, емпатичний рівень. Критика: конструктивна та неконструктивна. Алгоритм конструктивної критики. Комунікація в групі: сходження на Голгофу.  Вплив в групах. Колективні методи прийняття управлінських рішень.

 

ПУБЛІЧНА РИТОРИКА (ВІДЕОТРЕЙНІНГ)        

Оцінка стартового рівня. Ключові моменти публічного виступу. Природа хвилювання перед виступом. Базові кроки у підготовці публічного виступу. Види підготовки до виступу. Підготовка виступу. Структура виступу: правила початку виступу, логічні структури подання аргументації публічного виступу, ефективне закінчення. Імідж успішного промовця. Лінгвістичні методи посилення емоційності публічного виступу. Боротьба з хвилюванням під час виступу. Типи публічної риторики. Проведення презентації. Участь в дебатах.

 

ТРЕНІНГ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ      

Конфлікт: добро чи зло !? Функції конфліктів. Причини виникнення конфліктів. Види конфліктів: інформаційний, структурний, рольовий, інтересів, цінностей. Структурна модель конфлікту – що треба знати про елементи конфлікту. Динамічна модель конфлікту – етапи його розвитку. Види поведінкових стратегій у конфлікті. Способи розв’язання конфліктів: переговори, медіація. Сценарні конфлікти в організації. Асертивна поведінка.

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА СТВОРЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СИСТЕМ      

Мотивація як система мотивів індивіда. Основні теорії мотивації. Внутрішня та зовнішня, матеріальна та моральна мотивація, потреба у трудовій діяльності персоналу сучасної організації. Мотивація як система дій з активізації мотивів індивіда. Форми матеріального та нематеріального заохочення персоналу. Новітні системи мотивування персоналу організації (система РFР "Рау fог Регfоrmаnсе" - "плата за виконання").Управління кар’єрою.

 

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ     

Управління часом – історія проблеми. Загальні проблеми часу. Оцінка власного сприймання часу. Розвиток персонального відчуття часу. Ефективність використання часу. Аналіз поглиначів часу. Матриця Ейзенхауера. Поняття та мистецтво делегування повноважень. Міфи делегування. Правила делегування. Правила управління часом під час телефонних розмов. Управління зборами.

 

ТРЕНІНГ ПРОДАЖ         

Встановлення контакту: формування першого враження, компоненти першого враження. Визначення потреб і можливостей клієнта: техніки постановки запитань. Презентація комерційної пропозиції. Робота з запереченнями. Завершення продажу.

 

ТРЕНІНГ ІМІДЖУ ПРОДАЖ       

Зміст та форма іміджу. Структурні компоненти іміджу. Характеристики іміджу. Основні дії із створення іміджу. Іміджевий підхід до процесу продаж. Створення індивідуальної іміджевої карти клієнта. Створення імідж-програми, що відповідає потребам та цілям клієнта. Експертна оцінка рекламних матеріалів під іміджеву програму.

 

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ            

Природа стресу. Форми стресорів. Реакція “борись або тікай”. Відчуття стресу. Наслідки стресу. Здоров’я і стрес. Особистість і стрес. Керування стресом. Індивідуальні методи управління стресом. Організаційні програми керування стресом.  Емоційне вигорання – його причини, наслідки, шляхи виходу.

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

PR навколо нуля.  Міфи PR. PR для “зовнішнього” та “внутрішнього” споживання. PR  інструментарій. Ремесло копірайтінгу. Зовнішні зв’язки з громадськістю: правила роботи з журналістами, написання прес-релізу,  організація прес-конференції. Внутрішні зв’язки з громадськістю: методи зворотнього зв’язку з персоналом. Кризова комунікація.

 

ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ  

Різні формати тренінгу: для управлінців; для тих, хто наймається на роботу; для тих, хто проводить технічний відбір. Перша співбесіда: стереотипи сприймання, принципи побудови. Основні типи запитань при проведенні співбесіди: проективні запитання, case-інтерв’ю. Провокативне інтерв’ю. Правила написання резюме.

 

 

Вищеназвані тренінги - апробований і добре "відшліфований" навчальний продукт. Серед наших клієнтів є "Галичфарм", "Кредобанк", "Галнафтогаз", "НТОН" та багато інших бізнес-організацій.

За потреби досвідчені тренери ЗУРНЦ  можуть розробити новий тренінговий курс чи навчальний модуль для працівників Замовника.  

Існує також можливість індивідуального персонального розвитку за підтримки наших тренерів. Так, ми маємо розроблену та апробовану індивідуальну програму покращення  навиків публічного виступу, подолання страху перед великою аудиторією, вміння поводитись перед камерами тощо.